พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร แล้วทำไมรถยนต์ต้องทำทุกคัน

ผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์คงจะรู้กันดีว่า พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร แล้วทำไมรถยนต์ต้องทำทุกคัน เนื่องด้วยกฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ พรบ. แต่ก็ยังมีผู้ใช้รถยนต์มือใหม่อีกจำนวนมากที่กำลังสงสัยกันอยู่ว่า พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร แล้วทำไมรถยนต์ต้องทำทุกคันกันนะ? ทำไมจึงต้องออกกฎหมายบังคับให้ทำด้วยล่ะ? วันนี้บริษัทประกันภัยเอาคำตอบมาฝากกันแล้ว

พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร?

พรบ.รถยนต์ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ออกมานานถึง 27 ปีแล้ว แต่มีคนที่เข้าใจว่า พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร แล้วทำไมรถยนต์ต้องทำทุกคันน้อยกว่าที่คิด หลายคนรู้แต่เพียงว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำตอนที่จะต่อภาษีรถยนต์ หากไม่ทำจะต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้ ซึ่ง พรบ.รถยนต์ เป็นกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี ถือเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่มีไว้เพื่อคุ้มครองบุคคลที่อยู่ในรถหรือนอกรถ กรณีเกิดเหตุประสบภัยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกี่ยวกับรถ เจ้าพ.ร.บ.รถนยนต์นี้จะช่วยคุ้มครองเฉพาะในส่วนค่ารักษาพยาบาล และค่าสินไหมทดแทนในกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

แล้วทำไมรถยนต์ต้องทำทุกคัน?

ทำไมกฎหมายถึงต้องบังคับให้ทำ? เรามาดูที่วัตถุประสงค์ของการบังคับให้ทำกันดีกว่า

เนื่องจากภาครัฐต้องการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีกรณีที่บาดเจ็บ หรือเป็นค่าปลงศพกรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต อีกทั้ง พรบ.รถยนต์ ถือเป็นหลักประกันให้แก่โรงพยาบาลที่เข้าช่วยเหลือ ว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรักษาผู้ประสบภัยจากรถยนต์จากรัฐบาลแน่นอน นับว่าเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่ทางรัฐบาลมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์ ที่รถทุกคันจะต้องขึ้นทะเบียนพรบ.รถยนต์ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าทางรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยทางรถยนต์ และครอบครัวของผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย พรบ.รถยนต์ นั่นเอง เหล่านี้คือเหตุผลที่รถทุกคันต้องทำพรบ.รถยนต์

พรบ.รถยนต์ ช่วยคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น

ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น จ่ายทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดภายใน 7 วัน อันได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน กรณีได้รับความเสียหายต่อชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 35,000 บาทต่อคน รวมแล้วจะมีวงเงินความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นสูงสุดคนละ 65,000 บาท

ทีนี้เพื่อน ๆ ที่ใช้รถก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่า พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร แล้วทำไมรถยนต์ต้องทำทุกคัน ลองคิดดูว่าถ้าหากรถทั้งสองฝ่ายไม่มีใครทำ พรบ.รถยนต์เลยจะเกิดอะไรขึ้น!?! การทำ พรบ.รถยนต์ ช่วยให้อุ่นใจได้ว่า หากเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ขับขี่หรือไม่ ท่านจะได้รับการรักษาอย่างทันทีทันใด โดยมีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาให้ โดยไม่ต้องรอให้ญาติคนไข้มาถึงเพื่อยืนยันให้ทำการรักษา

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก

https://masii.co.th/thai

flote